Nieuwsberichten

43 active nieuwsberichten gevonden

Winkelvoorziening in Veenendaal-Oost niet uit beeld

Belegger De Hoge Dennen is afgehaakt als koper van het in Veenendaal-oost te bouwen winkelcentrum. "Dat betekent geenszins dat er voorlopig geen winkelcentrum komt”, vertelt wethouder Arianne Hollander. “Het kan ook betekenen dat een winkelcentrum juist dichterbij komt. Er wordt in Veenendaal-oost immers volop gebouwd. Dat gaat gewoon door, ook al gaat het trager dan eerder gedacht.” Quattro (waar LATEI deel van uit maakt) heeft en houdt verantwoordelijkheid voor het realiseren van het winkelcentrum, zoals in de plannen opgenomen. “Natuurlijk realiseer ik me dat een winkelvoorziening bij de bewoners van Veenendaal-oost hoog op het verlanglijstje staat. Juist om die reden hebben we in de afgelopen maanden intensief overlegd en wordt er nog steeds overleg gevoerd.”