Nieuwsberichten

43 active nieuwsberichten gevonden

Problemen bij de stadsverwarming in Veenendaal-oost - politiek heeft zorgplicht

Het CDA heeft een enquête gehouden onder de inwoners van Veenendaal-oost en met een aantal inwoners een persoonlijk gesprek gevoerd. De enquête heeft betrekking op diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de ontsluiting van en de voorzieningen in de wijk, de groen- en speelvoorzieningen en de stadsverwarming. Iedereen mochten de zorgen rond Veenendaal- oost uiten. De reacties waren verrassend en talrijk. Nu gaan we in op de stadsverwarming. De overige resultaten volgen binnenkort. Afgesproken werd dat Veenendaal-oost een energiezuinige wijk zou moeten worden. Dit zou onder andere gerealiseerd moeten worden via collectieve verwarming en koeling. Daarvoor werd een klein, lokaal energiebedrijf opgericht: DEVO. Deze energievoorziening was een van de grote verkoopargumenten om in deze wijk een woning te kopen. Zowel duurzaam als goedkoper dan andere systemen. Nu de wijk een aantal jaren bewoond wordt vond het CDA het tijd voor een tevredenheidsonderzoek onder de bewoners. De overheid is er immers voor de inwoners en niet andersom! De enquête leert dat niet alle maar wel veel mensen klachten hebben over de klimaatbeheersing in de woning. De klachten variëren van te koude woning, te hoge kosten tot een niet werkend systeem. Uit persoonlijke gesprekken is naar voren gekomen dat DEVO zich wel inspant om de klachten op te lossen, maar dit heeft nog niet tot resultaat geleid. Ook wordt aangegeven dat er teveel verschillende partijen bij de oplossing van de problemen betrokken zijn. Er zijn ook woningen waar het systeem goed werkt en de kosten redelijk zijn. Toch blijken ook deze inwoners zich toch zorgen te maken en controleren zij onevenredig vaak hun meters om te voorkomen dat er wel problemen ontstaan. Alle commotie in de wijk zorgt voor een imagoprobleem bij DEVO. Het CDA vindt deze situatie zeer onwenselijk. Een eenduidige oplossing lijkt niet voor handen. Wat de problemen zijn is niet altijd helder. Ook zijn er veel actoren: DEVO, aannemers, installateurs enz. Wat wel helder is, is dat door keuzes van de gemeenteraad mensen verplicht zijn aangesloten op het DEVO systeem. De inwoners kunnen niet kiezen voor andere systemen. Daarom vindt het CDA dat de gemeente verantwoordelijkheid moet nemen in het zoeken naar oplossingen voor de problemen in Veenendaal-oost. Het CDA zal samen met de bewoners van oost de voortgang in de oplossing van de problemen monitoren. Ook de gemeente heeft hier een zorgplicht. Beloften moeten worden waargemaakt!