Nieuwsberichten

43 active nieuwsberichten gevonden

Winkelcentrum Veenendaal-Oost afgeblazen

Het ziet er niet naar uit dat de bewoners van de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost binnen redelijke termijn het winkelcentrum krijgen dat hen in het vooruitzicht was gesteld. Er wordt gebouwd in Buurtstede, het middelste deel van de nieuwe wijk. Daarna komt het zuidelijk gedeelte, Veenderij geheten, aan de beurt en als laatste wordt het noordelijke deel, met de naam Groenpoort, gebouwd. Maar de economische crisis en de ermee gepaard gaande malaise op de woningmarkt hebben gezorgd voor een aanzienlijke vertraging van de bouwplannen. Het geplande winkelcentrum in Buurtstede is nu afgeblazen. De honderden mensen die inmiddels in Buurtstede wonen blijven voorlopig voor hun boodschappen aangewezen op het centrum van Veenendaal of één van de wijkwinkelcentra. In Buurtstede zijn ongeveer 1200 woningen gepland. Projectontwikkelaar Latei was met beleggings- en investeringsmaatschappij De Hoge Dennen in 2009 een koopovereenkomst voor 18,8 miljoen euro overeengekomen voor de bouw van het winkelcentrum. De oplevering zou medio 2011 zijn. Er zou worden begonnen met de bouw van het winkelcentrum als ten minste 70 procent van de te realiseren woningen was verkocht. Dat gold voor zowel de appartementen boven het winkelcentrum als de overige in de wijk te bouwen woningen. Drie jaar later is daar nog steeds geen sprake van en de vooruitzichten zijn ook niet goed. Op verzoek van De Hoge Dennen heeft de rechtbank in Amsterdam recent besloten tot ontbinding van de overeenkomst voor de bouw en verkoop van het winkelcentrum. De Hoge Dennen is eigendom van de familie De Rijcke en ontstaan in 2002 na verkoop door de familie van drogisterijketen Kruidvat, parfumeriezaken IC Paris en supermarktconcern Groenwoudt. In de Quote 500 van rijkste Nederlanders staat de familie De Rijcke op de vijfde plaats met een geschat vermogen van 1,9 miljard euro. Raadslid Engbert Stroobosscher (ChristenUnie) heeft het college vragen gesteld over het afblazen van het winkelcentrum. Welke gevolgen heeft dit voor de bewoners van Veenendaal-Oost en welke gevolgen heeft dit voor de verkoopbaarheid van de nog te bouwen woningen en de verdere ontwikkeling van Veenendaal-Oost, wil Stroobosscher weten.