Nieuwsberichten

43 active nieuwsberichten gevonden

Bijeenkomst met Raads- en Statenleden over de Rondweg-oost

Het advies dat de gemeenteraad eind 2017 gaf over de toekomst van de Rondweg-oost, is inmiddels aan de Provincie Utrecht voorgelegd. Donderdag 8 februari 2018 komen de raads- en statenleden bijeen om over dit advies met elkaar te spreken. En hierbij bent u, als omwonende, van harte uitgenodigd! De bijeenkomst start om 18.30 uur in de lounge van het Ontmoetingshuis, Spiesheem 54.

Een oplossing voor het drukke verkeer op de provinciale Rondweg-oost; daar heeft de Provincie Utrecht in de afgelopen periode onderzoek naar laten doen.

Advies aan de Provincie
Een goede leefbaarheid voor de omwonenden in Dragonder- en Veenendaal-oost is een belangrijk uitgangspunt voor college en raad van Veenendaal. Daarbij heeft men aangegeven dat verlaging van snelheid naar 70 km per uur van belang is. Ook de ongelijkvloerse kruising van de Prins Clauslaan en het mogelijk houden van een overkapping van een deel van de weg behoort tot de aanbevelingen van de raad.

Bijeenkomst donderdag 8 februari 2018
Locatie Ontmoetingshuis, Spiesheem 54
Aanvang 18.30 uur

De avond start om 18.30 uur met een toelichting op de laatste stand van zaken door wethouder Engbert Stroobosscher en aansluitend is er ruimte voor gesprek met de raads- en statenleden.