Nieuwsberichten

43 active nieuwsberichten gevonden

11 april - Informatiebijeenkomst Rondweg Oost N322

Beste heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de Rondweg-Oost aan de N233 in Veenendaal./

Datum en tijd: dinsdag 11 april van 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Veenendaal, Raadhuisplein 1 in Veenendaal

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de stand van zaken over de Rondweg-Oost in Veenendaal op dit moment.

Aanleiding
Het nut en de noodzaak van de aanpassing van de Rondweg-Oost in Veenendaal is al lange tijd onderwerp van gesprek. Veel inwoners van Veenendaal hebben hier vragen en idee├źn over, en ook in de provinciale en gemeentelijke politiek wordt er vaak over gepraat. Om in oplossingen te blijven denken, is het van belang overeenstemming te hebben. Om vanuit de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd een duidelijke conclusie te kunnen trekken, is door een onafhankelijk bureau een second opinion uitgevoerd.

Programma
Op 11 april wordt de uitgevoerde second opinion gepresenteerd. Centraal hierin staan de vragen die zijn gesteld door bewoners, de klankbordgroep, ondernemers, leden van Provinciale Staten en de gemeenteraad. Die vragen gaan vooral over nut en noodzaak van een aanpassing en de mogelijke effecten van de voorgestelde maatregelen.

Daarnaast krijgt u een toelichting op het vervolgproces waarbij de verschillende alternatieven vergelijkbaar worden gemaakt en afgewogen. Ook krijgt u inzicht in de besluitvorming en de verwachte planning.

Programma
19.00 uur Inloop met koffie/thee
19.30 uur Welkom door gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof en wethouder Engbert Stroobosscher
19.40 uur Toelichting Second opinion en vervolgtraject door onderzoeksbureau SWECO
20.30 uur Ruimte voor vragen
20.45 uur Afsluiting door gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof

Onderwerp Informatiebijeenkomst Rondweg-Oost 11 april 2017Vragen? Als u vooraf vragen hebt, kunt u contact opnemen met de projectmanager van de provincie Utrecht, de heer Aart Kees Evers, via e-mail N233rondweg@provincie-utrecht.nl of telefoon 030-2583092.

Wij hopen u te zien op 11 april!

Met vriendelijke groet,
J. Verbeek-Nijhof, gedeputeerde provincie Utrecht en E. Stroobosscher, wethouder gemeente Veenendaal