Nieuwsberichten

43 active nieuwsberichten gevonden

Actualisatie bestemmingsplannen Veenendaal-Oost

Deelgebieden Buurtstede en Veenderij

De gemeente heeft de verplichting een bestemmingsplan eens in de tien jaar te actualiseren Het huidige bestemmingplan Veenendaal-oost dateert uit 2006, waardoor deze nu aan de beurt is voor deze actualisering.

Het huidige bestemmingsplan is opnieuw bekeken en getoetst aan nieuwe wet- en regelgeving en eventuele nieuwe omstandigheden. Dit heeft geleid tot minimale aanpassingen.

 

Deelgebieden Buurtstede en Veenderij

De wijk Veenendaal-oost bestaat uit drie deelgebieden; Groenpoort, Buurtstede en Veenderij. De actualisatie heeft alleen betrekking op de deelgebieden Buurtstede en Veenderij. Meer informatie hierover leest u in de openbare bekendmakingen verderop in deze krant.
Nieuwe ontwikkelingen waar nog geen besluiten over zijn genomen, zoals de mogelijke verbreding van de Rondweg-oost, maken geen onderdeel uit van beide plannen.

 

Inloopavond woensdag 14 december

Op woensdag 14 december 2016 is er een inloopavond in het Ontmoetingshuis. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om de bestemmingsplannen voor Buurtstede en Veenderij toe te lichten en uw eventuele vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom tussen 18.30 en 20.30 uur.