Nieuwsberichten

43 active nieuwsberichten gevonden

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst wijkbedrijf voor buurtbewoners

Wijkbedrijf een vorm voor in de wijk?
Veel verschillende mensen en organisaties zijn werkzaam in een wijk. De behoefte aan vernieuwing bij de overheid en organisaties is groot. Zeker gelet op de wens tot het duurzame en maatschappelijk verantwoord oplossen van maatschappelijke vragen.
Maar hoe doen we dat en op welke wijze? Kan een wijkbedrijf een bijdrage leveren aan het realiseren van de gewenste innovaties?

Inspiratiebijeenkomst wijkbedrijf
op donderdag 14 januari van 14.00 tot 16.00 uur
in het gemeentehuis
Scheepjeswolzaal


We gaan tijdens deze inspiratiebijeenkomst verkennen of een wijkbedrijf ook een mooie kans is voor Veenendaal.

We laten ons eerst inspireren door een voorbeeld, namelijk het wijkbedrijf Bilgaard in Leeuwarden.
De heer T.M. Tankink van het wijkbedrijf Bilgaard zal ons meenemen in hun verhaal. Door op een andere manier naar vraagstukken te kijken, komt er een hele andere dynamiek in de wijk op gang.
Wijkbedrijf Bilgaard inspireert hoe sociale innovatie leidt tot lagere woonlasten, duurzamere woningen en versterkte leefbaarheid. Door goed te kijken naar de woonlasten en de geldstromen die daarmee gepaard gaan en deze zoveel mogelijk om te buigen in de eigen buurt of wijk ontstaat een groot economisch en maatschappelijk rendement. Wijkbedrijf Bilgaard koppelde de verbetering van zo'n 300 huurwoningen aan het duurzaam opwekken van (goedkopere!) energie, zorg en het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk.


Zijn er kansen in Veenendaal voor een wijkbedrijf?
Graag gaan wij naar aanleiding van de presentatie van het wijkbedrijf Bilgaard, met u in gesprek wat de kansen en passend vorm in Veenendaal zou kunnen zijn.
Er zijn meer vormen van een Wijkbedrijf denkbaar. In alle gevallen worden de wijkbewoners betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden. Zij maken samen het bedrijf; met reguliere (vaak krimpende) budgetten wordt het maximale voor de wijk bereikt. Dat kan op diverse thema's, zoals woningverbetering, onderhoud, zorg en energiebesparing, maar ook werkgelegenheid en leefbaarheid.

Aanmelding
Het verzoek is om u aan te melden door een mail met uw naam/namen te sturen naar wilma.barendsen@veenendaal.nl.