Nieuwsberichten

43 active nieuwsberichten gevonden

Collegebesluit over uitbreiding Ontmoetingshuis

Er is in de afgelopen maanden al vaker over gesproken en nu heeft het college een besluit genomen. De uitbreiding van het Ontmoetingshuis gaat er komen als het aan het college ligt! Dit besluit wordt in december 2015 voorgelegd aan de gemeenteraad om daarvoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Aan de achterzijde wordt met name het onderwijsdeel uitgebreid. Daarnaast wordt ook het kinderopvangdeel, waar nu Christelijke kinderopvang Luna actief is, uitgebreid, alsmede BSO in Balans.
Ook het speelplein voor de basisscholen wordt aangepast.

Planning
In december neemt de gemeenteraad een besluit over de uitbreiding van het Ontmoetingshuis. Daarna starten de voorbereidende werkzaamheden.