Nieuwsberichten

43 active nieuwsberichten gevonden

Veenendaal-Oost mogelijk in 2024 'af'

VEENENDAAL De gemeente houdt er rekening mee dat de nieuw te bouwen wijk Veenendaal-Oost in 2024 afgebouwd kan zijn. Eén van de geldleningen waarvoor de gemeente aan het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost (OVO) een borgstelling heeft gegeven heeft vanaf begin volgend jaar een looptijd van acht jaar, tot 1 januari 2024. Overigens vindt wethouder Marco Verloop het niet opportuun zich vast te leggen op een bepaald jaar van voltooiing van de wijk. In de afgelopen jaren van economische recessie en verslechterde woningmarkt is er een forse overschrijding van de planning opgetreden Inmiddels is er sprake van herstel op de woningmarkt. Afgewacht moet worden of dit doorzet. In Veenendaal-Oost is de bouw van 1235 woningen gepland. Nu wordt gebouwd in het middengedeelte van de wijk, Buurtstede genaamd. Daar komen ongeveer 1200 woningen, waarvan ruim de helft nu bewoond is. In de bouwplannen is een vertraging van vele jaren opgetreden. In Veenderij, het zuidelijke deel van de wijk, was aanvankelijk de start met de verkoop van woningen gepland voor medio 2010 en in Groenpoort, het noordelijke deel van de wijk, voor medio 2012. De gemeente heeft aan OVO tot en met 2019 borgstellingen voor lang lopende geldleningen verleend van totaal 196 miljoen euro. Het gaat om bedragen van 47 tot 52 miljoen euro jaarlijks. Dit jaar bedraagt de borgstelling 59 miljoen euro. Hoewel de grondprijs in de afgelopen jaren is gedaald, is de waarde van de grond volgens de wethouder nog altijd hoger dan de hoogte van de borgstelling. De gemeente is eigenaar van de grond. Bijkomend voordeel van het nu verlenen van de borgstellingen voor de komende jaren is dat de rente nu laag is. ,,Daar profiteren we maximaal van", aldus Verloop. [ Bron - Veenendaalsekrant.nl ]