Nieuwsberichten

43 active nieuwsberichten gevonden

Dragonderweg fysiek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

In 2008 is de Dragonderweg ten zuiden van de Spitsbergenweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door de gemeente Veenendaal. Aangezien hulpdiensten hier in geval van nood gebruik van moesten maken, is de afsluiting in de vorm van een bussluis gemaakt. Op 9 juli wordt de afsluiting zodanig aangepast dat er fysiek géén gemotoriseerd verkeer meer door kan rijden. De gemeente ontvangt al enige tijd klachten van bewoners van Veenendaal-oost dat er veel gemotoriseerd verkeer door de afsluiting rijdt. Dit leidt tot geluidsoverlast voor aanwonenden en verkeersonveiligheid voor onder andere fietsers en voetgangers. De Dragonderweg is een primaire fietsroute, erftoegangsweg en onderdeel van de snelfietsroute tussen Veenendaal en Ede. Bovendien ligt hij tussen het natuurgebied De Groene Grens en de nieuwe woonwijk Veenendaal-oost, waarlangs doorgaand autoverkeer niet gewenst is. De gemeente laat daarom de afsluiting zodanig aanpassen dat er fysiek geen gemotoriseerd verkeer meer door kan rijden, in lijn met het verkeersbesluit uit 2008. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid. De Dragonderweg zal op 9 juli fysiek afgesloten worden. Na de zomer zal de definitieve inrichting van de afsluiting plaatsvinden. De regionale hulpdiensten zijn hiermee akkoord.